Letter from God1

همه ی جمله های این نامه از کتاب مقدس گرفته شده و تاکنون زندگی هزاران نفر را در سراسر جهان دگرگون ساخته است.

این جمله ها همه مستقیما ازژرفنای قلب پدر آسمانی برای تو گفته شده اند، پدری که بی اندازه تو را دوست دارد.

نامه ی محبت آمیز پدر »

Reza

رضا از چگونگی تغییر زندگی خود توسط خداوند می گوید. وقتی که دیگر هیچ امیدی باقی نبود و او قصد خودکشی داشت خداوند او را نجات داد.

داستان زندگی رضا را از زبان خود او بشنوید »

برای سپردن قلبتان به خداوند اینجا را کلیک کنید، و یا برای مشاوره، دعا و یا گفتگو درباره ی ایمان مسیحی به ما ایمیل بزنید: 

doustibakhoda.com@gmail.com

interview with God

آیا خدا عادل است؟ اگر چنین است پس چرا این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد؟ اگر خدا قادر مطلق است پس چرا کاری برای این همه بدبختی انجام نمی دهد؟

در این ویدئوی کوتاه و جالب پاسخ این پرسش ها را بیابید.

گفتگویی با خدا »