Letter from God1

همه ی جمله های این نامه از کتاب مقدس گرفته شده و تاکنون زندگی هزاران نفر را در سراسر جهان دگرگون ساخته است.

این جمله ها همه مستقیما ازژرفنای قلب پدر آسمانی برای تو گفته شده اند، پدری که بی اندازه تو را دوست دارد.

نامه ی محبت آمیز پدر »

Reza

رضا از چگونگی تغییر زندگی خود توسط خداوند می گوید. وقتی که دیگر هیچ امیدی باقی نبود و او قصد خودکشی داشت خداوند او را نجات داد.

داستان زندگی رضا را از زبان خود او بشنوید »

برای سپردن قلبتان به خداوند اینجا را کلیک کنید، و یا برای مشاوره، دعا و یا گفتگو درباره ی ایمان مسیحی به ما ایمیل بزنید: 
doustibakhoda.com@gmail.com

interview with God

عدالت خدا کجاست و چرا خدا به اینهمه ظلمی که بر روی زمین هست رسیدگی نمی کند؟
رضا از زندگی کاملن خسته شده بود وقتی که با مسیح آشنا شد!
کتاب مقدس نامه ی عاشقانه ی خدا برای ماست. جمله های این نامه تاکنون زندگی بسیاری را دگرگون کرده است.

گفتگویی با خدا »